Lidl Srbija KD


UNIQA

Metalfer Steel Mill
Asseco SEE
DTD Ribarstvo

Myrtha Pools
Keel
Malmsten

Mg Mivela d.o.o.
Puls kardiolo�ki centar
Fizio Group DOO
Master Physical


RTS

Julius Meinl

Kafeterija Love and Brands
09.06.2022 09:40 Starost: 20 days

Kategorija: Saopštenja

Obaveštenje o prelaznom roku za 2022/23

Na osnovu člana 24. Pravilnika o statusu, registraciji i pravu nastupa igrača VSS, a u skladu sa domaćim i međunarodnim kalendarom takmičenja,  prelazni rok za takmičarsku sezonu 2022/2023 počinje dana 25.06.2022. godine, za igrače koji su rođeni 2007. godine i starije, i traje do 19.09.2022. godine.

U skladu sa članom 50. Pravilnika o statusu, registraciji i pravu nastupa igrača VSS klubovi su dužni objaviti Transfer listu najkasnije do 20.06.2022. godine u slučaju da žele da stave igrače na Transfer listu.

Zbog regularnosti takmičenja mlađih kategorija, interesa razvoja vaterpola u Republici Srbiji kao i kalendara domaćih takmičenja u Prvenstvu Srbije 2021/2022 za mlađe kategorije, koji je usklađen sa obavezama Reprezentativnih selekcija Srbije, prelazni rok za igrače rođene 2008. godine i mlađe (obzirom da te kategorije nastupaju u Prvenstvu Srbije 2021/2022 za mlađe kategorije nakon gore navedenog datuma početka prelaznog roka) počinje dana 01.08.2022. godine (prvog dana nakon odigrane poslednje utakmice u Prvenstvu Srbije 2021/2022 za mlađe takmičarske kategorije) i traje do 19.09.2022. godine.

Napominjem vam da je pravo nastupanja za novi klub u ovim uzrasnim kategorijama regulisano članom 11. stav 2. Pravilnika o statusu, registraciji i pravu nastupa igrača VSS.

Sve radnje u prelaznom roku, u oba gore navedena slučaja, se obavljaju prema članu 26. Pravilnika o statusu, registraciji i pravu nastupa igrača VSS, kao i ostalim članovima navedenog Pravilnika kojima se reguliše prelazak igrača i pravo nastupa.

U slučaju odigravanja Druge lige Srbije 2021/2022, podsećam vas da je registracija igrača za klubove učesnike Druge lige Srbije 2021/2022 moguća u skladu sa članom 29. Pravilnika o statusu, registraciji i pravu nastupa igrača VSS.