UNIQA
Hemofarm A.D.
Asseco SEE
DTD Ribarstvo

Voda Diva


Medigroup - Dom zdravlja Jedro
Planet Win 365
Studio Maruska

Blic

Keel

RTS

Julius Meinl

Kafeterija Love and Brands
7. Kolo
Datum Beli Plavi Rezultat
29. 03. 2008. Beograd Niš 10:6
29. 03. 2008. Vojvodina OTP Student 9:6
29. 03. 2008. Crvena zvezda Partizan Rajfajzen 3:15

To top

Stu­dent – Cr­ve­na zve­zda 5:6 (1:1, 2:1, 1:2, 1:2)

Stu­dent – Cr­ve­na zve­zda 5:6 (1:1, 2:1, 1:2, 1:2)

Ba­zen: Ba­nji­ca. Gle­da­la­ca:100. Su­di­je: Mi­ško­vić i Ra­gač (oba Be­o­grad). Igrač vi­še: Stu­dent 5 (2), Cr­ve­na zve­zda 6 (1). Pe­ter­ci: Cr­ve­na zve­zda 1 (1).

Stu­dent: Ma­rin­ko­vić, Mi­ško­vić, S. Mar­ko­vić, D. Mar­ko­vić 1, Ba­šić, Rac­kov, Po­po­vić, Ka­mi­ne­ri 2, Ra­do­vić 1, To­ma­še­vić, Ivo­še­vić 1, A. Ša­po­njić, Ko­stić, Ste­fa­no­vić. Tre­ner: Va­si­lov­ski.

Cr­ve­na zve­zda: Drak­si­mo­vić, Ra­ko­njac, Cvet­ko­vić, Re­sto­vić, Ko­cić, Ra­do­ji­čić, Mi­ćić 1 (1), Vuk­sa­no­vić 1, Kr­stić 1, Lat­ko­vić 1, Mar­ko­vić 1, Ca­kić, La­zić, Pe­tro­vić 1. Tre­ner: Jo­vo­vić.

 

To top

Par­ti­zan Raj­faj­zen – Be­o­grad 17:5 (5:0, 3:3, 5;1, 4:1)

Par­ti­zan Raj­faj­zen – Be­o­grad 17:5 (5:0, 3:3, 5;1, 4:1)

Ba­zen SC „Ba­nji­ca”. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­je: NJe­go­van i Krup­ni­ko­vić (Be­o­grad). Igrač vi­še: Par­ti­zan 4 (2), Be­o­grad 2(0). Pe­ter­ci: Par­ti­zan 1(1).

PAR­TI­ZAN RAJ­FAJ­ZEN: Ku­lja­ča, Na­stran 3, Ra­đen 1, Bej­li 1, Alek­sić 2, D.Pi­je­tlo­vić 2, Pr­la­i­no­vić 1, Go­cić 1, Avra­mo­vić 1, Fi­li­po­vić 2, S.Mi­tro­vić 3, B.Mi­tro­vić. Tre­ner: Udo­vi­čić.

BE­O­GRAD: Alek­sić, Gen­čić 1, Ubo­vić 1, Ru­sov, Ćir­ko­vić, Pa­vlo­vić, Ra­do­sa­vlje­vić, Stan­ko­vić, Đu­re­tić, Lon­ča­rić, Ba­sa­ra, Pet­ko­vić 3, Ki­li­bar­da, Si­mo­vić.Tre­ner: Mi­tro­vić

To top

Niš – Vojvodina OTP 8:15 (1:3, 2:4, 4:3, 1:5)

Niš – Vojvodina OTP 8:15 (1:3, 2:4, 4:3, 1:5)

Bazen Čair. Gledalaca 350. Sudije: Golijanin i Ćirić (Beograd). Igrač više: Niš 12 (2), Vojvodina OTP 9 (4). Peterci:Niš 1 (0).

Niš: kanlić, Trajković, A.Petrović, Stojković, Živić, Stanković, Komadinić, M.Petrović 3, Žmukić 3, Ranđelović, Šilj, Radojević 2, Vujović, Milošević. Trener.Kikinđanin.

Vojvodina OTP: Jerković, Bilić, Dragić 1, Andrić, Miličić, Vapenski 1, Kalinić 2, Ovuka 1, Ranđić 2, Kovačević 3, Filipović 4, Ćuk, Injac 1.Trener: Stanojević

 

To top