Aerodrom Nikola Tesla


UNIQA

Voda Diva
Vital
Acibadem Hospitals Group

Blic


Medigroup
Jumbo

Master Physical
Studio Maruska

Keel

RTS

Natura Gusto

Julius Meinl

Kafeterija Love and Brands
02.10.2018 16:20 Starost: 72 days


Sistem igranja i raspored takmičenja Prve B lige

Na osnovu zaključaka sa sastanka održanog u VSS dana 02.10.2018. godine, a na inicijativu klubova učesnika takmičenja, način odigravanja Prve B lige 2018/2019 je utvrdjen na sledeći način.

Prva B liga se igra u 3 dela: ligaški deo, utakmice u grupama 1.-5. i 6.-10. mesto i Plej aut. 

Ligaški deo:

Ligaški deo se igra jednokružno - sve ekipe učesnice moraju odigrati međusobne utakmice prema rasporedu utvrđenom na sastanku klubova učesnika Prve B lige (02. Oktobar 2018.) u sledećim terminima: 

Ligaški deo:

03.11.2018. - Prvo kolo, 10.11.2018. - Drugo kolo, 17.11.2018. - Treće kolo, 

24.11.2018. - Četvrto kolo, 01.12.2018. - Peto kolo, 08.12.2018. - Šesto kolo, 15.12.2018. - Sedmo kolo, 26.01.2019. - Osmo kolo, 02.02.2019. - Deveto kolo 

Prvoimenovana ekipa u rasporedu je domaćin. Bodovanje u ligaškom delu se vršu po sledećem principu:

pobeda: 3 boda, nerešen rezultat: 1 bod, poraz: 0 bodova 

Utvrđivanje plasmana vrši se na osnovu člana 26. Pravilnika o vaterpolo takmičenjima VSS. 

Utakmice po grupama za plasman 1. - 5. i 6. - 10. mesta:

Ekipe koje, nakon ligaškog dela, zauzmu mesta 1. - 5. formiraće grupu koja igra od 1. - 5. mesta a ekipe koje, nakon ligaškog dela, zauzmu mesta 6. -10. formiraće grupu od 6. - 10. mesta.

U delu takmičenja po grupama od 1.- 5. i 6. - 10. mesta ekipe učesnice će u obe grupe odigrati međusobne utakmice u okviru svoje grupe po principu da je u svakoj utakmici domaćin ekipa koja je u ligaškom delu bila gost a osvojeni bodovi i postignuti golovi u međusobnim utakmicama u ligaškom delu prenose se u takmičenje po grupama 1. - 5. i 6. - 10. mesta. 

Deo po grupama 1. - 5. mesto i 6. - 10. mesto se igra u terminima:

16.02.2019. - Prvo kolo, 23.02.2019. - Drugo kolo, 02.03.2019. - Treće kolo, 

09.03.2019. - Četvrto kolo, 16.03.2019. - Peto kolo.

Plasman koji ostvare ekipe u grupi 1. - 5. mesto smatra se kao konačan. Plasman koji ostvare ekipe u grupi 6. - 10. mesto smatra se kao konačan (najbolje plasirana ekipa je osvojila 6. mesto a najlošije plasirana ekipa je osvojila 10. mesto).

Posledice plasmana:

- Ekipa koja osvoji 1. mesto je direktan učesnik Prve A lige u sezoni 2019/2020

- Ekipa koja osvoji 2. mesto je učesnik Plej auta u kojem se sastaje sa ekipom A7

- Ekipe koje osvoje 9. i 10. mesto su učesnici Druge lige Srbije 2018/2019

- Sve ostale ekipe učesnice su učesnice Prve B lige 2019/2020

- Ukoliko V.K. "Banja Luka", ostvari plasman na 1. ili 2. mesto u grupi 1. - 5. mesta , njegovu poziciju zauzima sledeći najbolje plasirani klub.  

- Troškovi prevoza do Banja Luke, kao i troškovi smeštaja u Banja Luci (na bazi punog pansiona za 18 osoba) koji nastaju zbog odigravanja utakmica u Banja Luci biće pokriveni od strane V.K. "Banja Luka".

Propozicije takmičenja će vam biti dostavljene u najkraćem roku.

Raspored takmičenja

Prvo kolo, 03.11.2018.

PNBG - Singidunum

Dorćol - Palilula

Goč - Rasina

Banja Luka - ŽAK

Valis - Spartak Prozivka

 

Drugo kolo, 10.11.2018.

PNBG - Dorćol

ŽAK - Valis

Rasina - Banja Luka

Palilula - Goč

Singidunum - Spartak Prozivka

 

Treće kolo, 17.11.2018.

Valis - Rasina

Banja Luka - Palilula

Goč - PNBG

Dorćol - Singidunum

ŽAK - Goč

 

Četvrto kolo, 24.11.2018.

Palilula - Valis

PNBG - Banja Luka

Dorćol - Goč

Singidunum - ŽAK

Rasina - Spartak Prozivka

 

Peto kolo, 01.12.2018.

Banja Luka - Dorćol

Goč - Singidunum

ŽAK - Rasina

Spartak Prozivka - Palilula

Valis - PNBG

 

Šesto kolo, 08.12.2018.

Palilula - ŽAK

Singidunum - Rasina

PNBG - Spartak Prozivka

Dorćol - Valis

Goč - Banja Luka

 

Sedmo kolo, 15.12.2018.

PNBG - Singidunum

Dorćol - Palilula

Goč - Rasina

Banja Luka - ŽAK

Valis - Spartak Prozivka

 

Osmo kolo, 26.01.2019.

PNBG - Dorćol

Singidunum - Spartak Prozivka

ŽAK - Valis

Rasina - Banja Luka

Palilula - Goč

 

Deveto kolo, 02.02.2019.

Valis - Rasina

Spartak Prozivka - ŽAK

Banja Luka - Palilula

Goč - PNBG

Dorćol - Singidunum