Aerodrom Nikola Tesla


UNIQA

Voda Diva
DTD Ribarstvo
Vital
Acibadem Hospitals Group

Blic


Medigroup
Planet Win 365
Jumbo

Master Physical
Studio Maruska

Keel

RTS

Natura Gusto

Julius Meinl

Kafeterija Love and Brands
11.09.2018 20:30 Starost: 157 days


Dokumentacija za dobijanje dozvole-licence za takmičenja u 2018-19

Poštovani,


U prilogu se nalazi  dokument sa spiskom neophodne dokumentacije, koju je potrebno dostaviti VSS u navedenim rokovima, kako bi vašem klubu bila izdata Dozvola - Licenca za takmičenja VSS 2018/2019.

Molim vas da celokupnu originalnu dokumentaciju dostavite putem pošte ili lično u rokovima navedenim u priloženom dopisu.  

Zahvaljujem vam na razumevanju i saradnji.

Srdačan pozdrav,

Dejan Perišić


Komesar za takmičenja