Aerodrom Nikola Tesla


UNIQA

Voda Diva
Dunav Osiguranje
Vital
Acibadem Hospitals Group

Blic


Medogroup
Biomelem

Master Physical
Medela
Esensa

Julius Meinl
Lasta
Studio Maruska

Kafeterija Love and Brands

Keel
Fudeks

RTS
11.09.2018 20:30 Starost: 68 days


Dokumentacija za dobijanje dozvole-licence za takmičenja u 2018-19

Poštovani,


U prilogu se nalazi  dokument sa spiskom neophodne dokumentacije, koju je potrebno dostaviti VSS u navedenim rokovima, kako bi vašem klubu bila izdata Dozvola - Licenca za takmičenja VSS 2018/2019.

Molim vas da celokupnu originalnu dokumentaciju dostavite putem pošte ili lično u rokovima navedenim u priloženom dopisu.  

Zahvaljujem vam na razumevanju i saradnji.

Srdačan pozdrav,

Dejan Perišić


Komesar za takmičenja