Aerodrom Nikola Tesla


UNIQA

Voda Diva
Vital
Acibadem Hospitals Group

Blic


Medigroup
Jumbo

Master Physical
Studio Maruska

Keel

RTS

Natura Gusto

Julius Meinl

Kafeterija Love and Brands
16.04.2018 14:47 Starost: 241 days


Poziv za Skupštinu VSS 24.aprila sa dnevnim redom

U skladu sa članom 35 Statuta VSS i u skladu sa članom 18 poslovnika o radu Skupštine Vaterpolo saveza Srbije, sazivam XVI redovnu izbornu sednicu Skupštine VS Srbije koja će se održati 24.o4.2018. sa početkom u 12 časova u sali hotela Mladost ( Bulevar Oslobođenja 56a, Beograd)

Zaq sednicu Skupštine predlažem sledeći 

                                            Dnevni red

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine:

a) imenovanje Radnog Predsedništva

b) izbor Verifikacione komisije

c) izbor zapisničara

d) izbor overivača Zapisnika

2. Usvajanje Zapisnika sa XV sednice Skupštine VSS od 27.04. 2017.

3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu organa VSS

3.1. Izveštaj o radu VSS u 2017 (izvestilac Milorad Krivokapić,predsednik VSS)

3.2. Izveštaj Nadzornog odbora VSS o materijalno finansijskom poslovanju ( izvestilac Dragan Popović, predsednik NO)

3.3. Usvajanje Završnog računa za 2017.

RASPRAVA PO PODNETIM IZVEŠTAJIMA I USVAJANJE

4. Finansijski plan VSS i plan aktivnosti za 2018. (izvestilac Nemanja Marijan, generalni sekretar VSS)

RASPRAVA I USVAJANJE FINANSIJSKOG PLANA

5. Izbor i imenovanje Predsednika VSS (izvestilac Milan Krstić, predsednik Skupštine VSS)

5.1. Podnošenje predloga Plana i programa rada VSS za period 2018-2022 (kandidati za predsednika)

5.2. Izbor Predsednika VSS

6. Izbor i imenovanje članova UO VSS

7. Izbor i imenovanje Predsednika Nadzornog odbora VSS i članova NO VSS

8. Proglašenje i dodela priznanja

8.1. Proglašenje NAJAKTIVNIJIH klubova u sistemu takmičenja (izvestilac Šukić, predsednik TK VSS)

8.2. Proglašenje NAJBOLJE OCENJENIH SUDIJA za prethodnu takmičarsku sezonu 2016-17 (izvestilac Srđan Mišković, predsednik OSP VSS)

9. Razno

Materijal za održavanje sednice Skupštine VSS i punomoćje dostavićemo osam dana pre održavanja sednice, prema Poslovniku o radu Skupštine VSS, u elektornskoj formi.

Ovlašćeno lice od strane kluba treba da preda po dolasku na sednicu uredno popunjeno i overeno punomoćje službi VSS.

Molimo sve članove VSS da obavezno prisustvuju sednici Skupštine VSS zbog donošenja važnih odluka.

Sa poštovanjem

Predsednik Skupštine VSS

Milan Krstić