Aerodrom Nikola Tesla


UNIQA

Voda Diva
Dunav Osiguranje
Vital
Acibadem Hospitals Group

Blic


Medogroup
Biomelem

Master Physical
Medela
Esensa

Julius Meinl
Lasta
Studio Maruska

Kafeterija Love and Brands

Keel
Fudeks

RTS
28.12.2017 17:31 Starost: 299 days


Sednica Zdravstvene komisije VSS

Danas je održana sednica ZDRAVSTVENE KOMISIJE VSS, kojom je predsedavao predsednik  Medicinske komisije VSS dr Ivan Marjanović.

Na sednici je  raspravljano o izveštajima rada  sa reprezentacijama VSS u toku 2017 godine, planu i programu rada svih reprezentacija VSS u 2018 godini, psihološkim testiranjima igrača reprezentacija, o anti dopingu i tekućim pitanjima.