Aerodrom Nikola Tesla


UNIQA

Voda Diva
Dunav Osiguranje
BIC
Vital
Acibadem Hospitals Group


Medogroup

Triglav osiguranje
Biomelem

BSC software

Master Physical
Medela
Esensa

Julius Meinl
Lasta
Studio Maruska

Keel
Fudeks

RTS
01.12.2017 23:25 Starost: 170 days


Partizan prvi učesnik fajnal fora Kupa Srbije

Par­ti­zan – Sta­ri grad 14:4 (5:0, 5:1, 4:2, 0:1)

 

Ba­zen Ba­nji­ca. Gle­da­la­ca 200. Su­di­je: Vi­ri­je­vić i Ra­ko­vić Kr­sto­no­šić. Is­klju­če­nja: Par­ti­zan 8, Sta­ri grad 8.

PAR­TI­ZAN: Be­lo­pa­vlo­vić, Ka­sum, F. Jan­ko­vić 3, Lu­kić 1, La­zić 2, To­mić, M. Jan­ko­vić 5, An­dre­je­vić 1, Ma­noj­lo­vić 1, Ra­da­no­vić, Ra­do­njić, Ak­sen­ti­je­vić, Še­jat, Vu­či­nić. Tre­ner: Ći­rić.

STA­RI GRAD: Ma­rin­ko­vić, Šu­be­rić, Po­po­vić 1, R. To­ma­še­vić, Ra­kić, Spa­sić, Jo­vić, La­zić, Se­ku­lić, Ćo­sić 1, Traj­ko­vić 1, N. To­ma­še­vić 1, Pe­tro­vić, Lu­kić. Tre­ner: Mi­jal­kov­ski.

Vaterpolisti Partizana su sigurnom pobedom protiv Starog grada postali prvi učesnik fajnal fora Kupa Srbije koji će biti odigran u Bečeju.