Aerodrom Nikola Tesla


UNIQA

Voda Diva
Dunav Osiguranje
Vital
Acibadem Hospitals Group

Blic


Medogroup
Biomelem

Master Physical
Medela
Esensa

Julius Meinl
Lasta
Studio Maruska

Kafeterija Love and Brands

Keel
Fudeks

RTS
01.12.2017 23:25 Starost: 352 days


Partizan prvi učesnik fajnal fora Kupa Srbije

Par­ti­zan – Sta­ri grad 14:4 (5:0, 5:1, 4:2, 0:1)

 

Ba­zen Ba­nji­ca. Gle­da­la­ca 200. Su­di­je: Vi­ri­je­vić i Ra­ko­vić Kr­sto­no­šić. Is­klju­če­nja: Par­ti­zan 8, Sta­ri grad 8.

PAR­TI­ZAN: Be­lo­pa­vlo­vić, Ka­sum, F. Jan­ko­vić 3, Lu­kić 1, La­zić 2, To­mić, M. Jan­ko­vić 5, An­dre­je­vić 1, Ma­noj­lo­vić 1, Ra­da­no­vić, Ra­do­njić, Ak­sen­ti­je­vić, Še­jat, Vu­či­nić. Tre­ner: Ći­rić.

STA­RI GRAD: Ma­rin­ko­vić, Šu­be­rić, Po­po­vić 1, R. To­ma­še­vić, Ra­kić, Spa­sić, Jo­vić, La­zić, Se­ku­lić, Ćo­sić 1, Traj­ko­vić 1, N. To­ma­še­vić 1, Pe­tro­vić, Lu­kić. Tre­ner: Mi­jal­kov­ski.

Vaterpolisti Partizana su sigurnom pobedom protiv Starog grada postali prvi učesnik fajnal fora Kupa Srbije koji će biti odigran u Bečeju.