Soccer


UNIQA
Asseco SEE

Voda Diva

Keel

RTS

Julius Meinl

Kafeterija Love and Brands
12.08.2012 22:12 Starost: 9 yrs

Kategorija: Reprezentacija, London 2012

Prlainović i Filipović u idealnoj postavi

Andrija Prlainović i Filip Filipović našli su se u idealnoj postavi olimpijskog turnira. U njoj su još: Pavić i Dobud (Hrvatska), Ivović (Crna Gora), Perone (Španija) i Felugo (Italija).