UNIQA
Hemofarm A.D.
Asseco SEE
DTD Ribarstvo

Voda Diva


Medigroup - Dom zdravlja Jedro
Planet Win 365
Studio Maruska

Blic

Keel

RTS

Julius Meinl

Kafeterija Love and Brands
24.08.2020 12:04 Starost: 103 days

Kategorija: Saopštenja

Odluka Udruženja vaterpolo trenera Srbije

  Udruženje vaterpolo trenera Srbije na sednici UO održanog 17.08.2020.god. donelo ODLUKU:

          Da se svim vaterpolo trenerima koji treba da overe trenersku dozvolu za rad od 1. septembra 2020. god. prizna predhodne tri godine stručnog usavršavanja u skladu sa članom 11. stav 1 tačka 2 Pravilnika o dozvoli za rad vaterpolo trenera, donetog 3.6.2020. god. od strane UO Vaterpolo sveza Srbije.

          Sa napomenom da se svim trenerima koji u ovom periodu nisu ispunili zakonsku normu sa časovima stručnog usavršavanje, omogući pristup internet bazi seminara Udruženja vaterpolo trenera Sribije ili pohađanjem seminara u spostvenoj organizaciji a najkasnije do 31.12.2020. god. nadoknade časove stručnog usavršavanja za protekli period.