Soccer


UNIQA
Asseco SEE

Voda Diva

Fizio Group DOO
Keel

RTS

Julius Meinl

Kafeterija Love and Brands
17.08.2020 18:39 Starost: 267 days

Kategorija: Mladje kategorije

Finalni turnir prvenstva Srbije za kategoriju do 14 godina

Finalni turnir Prvenstva Srbije 2019/2020 za mlađe takmičarske kategorije u kategoriji do 14 godina (2006. i mlađi), održaće se u terminu 22.08. - 23.08.2020. godine u Novom Sadu u organizaciji V.K. Vojvodina.

Na osnovu člana 5. Propozicija takmičenja, a u skladu sa rezultatima odigranih Kvalifikacionih turnira VSB i VSCJZS, na Finalni turnir su se plasirali sledeći klubovi:

Organizator: V.K. Vojvodina – Novi Sad

Grupa A                               Grupa B
VK PARTIZAN                       VK VOJVODINA
VK VALIS                             VK TAŠ
VK SPARTAK PROZIVKA       VK ŠABAC
VK ZEMUN                           VK NBG 11 APRIL                

Sistem igranja:
Nakon odigranih utakmica u grupi, gde sve ekipe učesnice moraju odigrati međusobne utakmice koje se registruju rezultatom postignutim nakon 4. četvrtine i gde se bodovanje vrši na sledeći način:
Pobeda - 3 boda, Nerešen rezultat - 1 bod, Poraz - 0 bodova,
igraju se utakmice za konačni plasman u kojima se sastaju:
A1.-B1. za 1. -2. mesto, A2.-B2. za 3.-4. mesto, A3.-B3. za 5.-6. mesto i A4.-B4. za 7.-8. mesto.

Utakmice za konačni plasman moraju dati pobednika i u slučaju nerešenog rezultata nakon 4. četvrtine pristupa se izvođenju peteraca u skladu sa članom WP 12.3 Pravila Vaterpolo igre.

U skladu sa preporukama Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 svim klubovima se preporučuje da izvrše lekarski pregled sportista koji učestvuju na takmičenju kod zdravstvenog radnika sa važećom licencom.

U skladu sa preporukama Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 svi klubovi su dužni da od svakog sportiste, koji učestvuje na takmičenju, obezbede izjavu kojom taj sportista izjavljuje da u periodu od 10 dana od dana davanja izjave nije bio u svesnom kontaktu sa osobom kod koje je potvrđena bolest COVID-19.

Svi klubovi učesnici su dužni da u potpunosti poštuju odredbe Zdravstvenog protokola VSS koji se odnosi na turnirski sistem.

VSS je obezbedio direktan striming svih utakmica koje će biti odigrane na turniru. Utakmice možete gledati na sledećoj adresi:
https://www.youtube.com/channel/UCBzIXKYRDdNuhUbU8yRJ72w

Obaveza svakog kluba da nastupi sa uredno registrovanim i lekarski pregledanim igračima za takmičarsku sezonu 2019/2020 i da na tehničkom sastanku preda registracione legitimacije Delegatu TK VSS.

Igrači koji ne poseduju registracione legitimacije koje su overene od strane RK VSS za takmičarsku sezonu 2019/2020, nemaju pravo nastupa.

Igrači koji nemaju uredno upisan lekarski pregled u registracionu legitimaciju, ili koji ne prilože potvrdu o izvršenom lekarskom pregledu kojim se potvrđuje da su sposobni da se bave sportom, nemaju pravo nastupa.

Svi treneri koji vode klubove u ovom takmičenju, koji se upisuju u zapisnik utakmice i sede na klupi kluba, moraju imati uredno izdatu dozvolu za rad od strane VSS.

Treneri koji nemaju dozvolu za rad, izdatu od strane VSS, ne mogu da sede na klupi kluba i ne mogu da budu upisani u zapisnik utakmice.

Na svim utakmicama je neophodno prisustvo doktora - lekara. U slučaju da na bazenu nije prisutan doktor - lekar utakmica ne može početi.

TK VSS će izvršiti delegiranje sudija i delegata i u najkraćem roku o tome vas obavestiti.

                        Dejan Perišić  s.r.
                        Komesar za takmičenja VSS